Butikspolicy

Frakt och Returer

Shipping Policy

Products are normally shipped within the number of working days shown in product info. The expected delivery time for an order is stated in the order confirmation. In case of delays in delivery, we will inform you and continue to monitor the order. Depending on the delivery method, you may need to pick up the order at a specific delivery location. You must do so within the time specified in the delivery notice.

 

return Policy

You can withdraw your order by notifying us within 14 days from the day you received the ordered products. You must then send us (info@annakatarina.se) a notice of withdrawal containing your name and order number and a specification of which products the withdrawal relates to. You are responsible for the condition of the product during delivery back to us and we therefore strongly recommend that you send these well-packaged, in good condition and in their original packaging and / or packaging.

When an order is withdrawn by you, we will refund the price you paid for the recalled products, including any shipping costs. (We do not reimburse the shipping costs for fruniture). However, from the amount to be repaid, we deduct any depreciation in the value of the products if such depreciation is due to the fact that you have handled them to a greater extent than necessary to determine their function or characteristics. We pay the amount to be refunded as soon as possible and within 14 days of the withdrawal notification. However, we will delay payment until we have received the recalled products or proof that they have been sent to us (proof of delivery). The refund will be paid using the same payment method that you used to pay the selected products unless otherwise agreed.

 

 


Fraktpolicy

Produkter skickas normalt inom det antal arbetsdagar som visas i produktinfo. Den förväntade leveranstiden för en beställning anges i orderbekräftelsen. Vid förseningar i leveransen kommer vi att informera dig och fortsätta att övervaka beställningen. Beroende på leveransmetod kan du behöva hämta ordern vid en specifik leveransplats. Du måste göra det inom den tid som anges i meddelandet om leverans.

 

Returpolicy

Du kan dra tillbaka din beställning genom att meddela oss inom 14 dagar från den dag du mottog de beställda produkterna. Du måste sedan skicka oss (info@annakatarina.se) ett tillkännagivande om uttag som innehåller ditt namn och ordernummer och en specifikation av vilka produkter tillbakadragandet avser. Du är ansvarig för produktens skick under leveransen tillbaka till oss och vi rekommenderar därför starkt att du skickar dessa välförpackade, i gott skick och i deras originalförpackning och / eller förpackning.

När en beställning dras tillbaka av dig återbetalar vi det pris du betalade för de återkallade produkterna, inklusive eventuella fraktkostnader. (Vi återbetalar inte fraktkostnaderna för fruniture). Från det belopp som ska återbetalas drar vi emellertid alla avskrivningar i produkternas värde om sådana avskrivningar beror på att du har hanterat dem i större utsträckning än nödvändigt för att bestämma deras funktion eller egenskaper. Vi betalar det belopp som ska återbetalas så snart som möjligt och inom 14 dagar från anmälan om återkallelse. Vi kommer emellertid att försena betalningen tills vi har fått de återkallade produkterna eller bevis på att de har skickats till oss (leveransbevis). Återbetalningen kommer att betalas med samma betalningsmetod som du använde för att betala de uttagna produkterna om inte annat avtalats.

Payment Methods

Credit / Debit Cards/ Paypal/ Swish/ Bank Transfers

Offline Payments